لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
ایده‌ای مربوط به کلمه "نرم افزار"
طراحی برنامهی مدیریت رخدادها به منظور ایجاد فضایی برای شرکتها در راستای ثبت رخدادهای خود و تبلیغ محصولات جدیدشان است. مدیران شرکتها میتوانند از محیط این نرم افزار برای پخش ویدئوی تبلیغاتی محصول جدیدشان استفاده نمایند. یکی از مشکلات گستردهی مدیران ارائهی تبلیغاتی موثر در فضایی است که تعداد...
از مزاحمان تلفنی منازل که فاکتور بگیریم، نیروهای اورژانس و آتش نشانی از این بابت خیلی متحمل زحمت و اتلاف وقت میشن. به گفته معاون اورژانس کشور در یک